Till dig som förlorat någon nära

Att förlora någon närstående är en omvälvande händelse, som förändrar livet för alltid. Ofta kan det vara en hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med människor i liknande situation.

Därför inbjuder församlingarna i Svenska kyrkan i Lund till samtalsgrupper, som i höst startar efter Allhelgonahelgen.

Information: diakon Maria Leijman 046 35 87 46, maria.leijman@svenskakyrkan.se