Lär känna reformationstidens stora gestalter

Martin Luther, Philip Melanchthon, Katharina von Bora, Olaus Petri och många andra får vi bekanta oss med i vårens föreläsningsserie.

1517 spikade Martin Luther upp sina teser på Slottskyrkan i Wittenberg. Inför detta jubileum får vi följa med domkyrkoförsamlingens präst Veronica Helm Andréasson till tiden för reformationen. Föreläsningarna arrangeras av Lunds domkyrkas vänner och är öppna för alla. Ingen föranmälan behövs och det går bra att komma vid enstaka tillfällen!

Plats
Laurentiisalen i Domkyrkoforum.

Tid
10.00-12.00 den 4 och 18 februari, samt 3 och 17 mars 2016. Kaffe till självkostnadspris.

Information
Veronica Helm Andréasson, 046 35 87 44, veronica.helm.andreasson@svenskakyrkan.se.