I dag minns vi Marias sju smärtor

Marias sju bedrövelser eller smärtor heter på latin Beatae Mariae Virginis Perdolentis. Den 15 september har man sedan medeltiden högtidlighållit denna dag för att komma ihåg Marias sorger.

Minnesdagen stammar från 1100-talet, men den blev inte vanlig förrän på 1300-talet. Marias sorger är: Jesu frambärande i templet, flykten till Egypten, Jesus i templet, korsbärandet, korsfästelsen, begråtandet vid korset samt gravläggningen.

Genom senmedeltidens känsloladdade religiositet, inriktat på ett personligt, innerligt andaktsliv tillkom böner där den bedjande mediterade över enstaka moment i Marias historia. Det tillverkades till och med radband där de enskilda kulorna kunde öppnas för att visa små konstfärdigt skurna scener ur dessa smärtornas motivkrets. I bildkonsten kunde Maria framställas med sju svärd riktade mot sitt hjärta.

I Domkyrkan kan Marias begråtande vid korset ses på en av de fem bilderna på predikstolen. I dopkapellet, vid den norra sidan, ses en glasmålning av en pietà där Maria håller sin döde son i famnen.

I musiken framställs Marias sorger i Stabat Mater av tonsättaren Pergolesi.

Text Anita Larsson, domkyrkoguide
Foto Kristina Strand Larsson