Klimatmötet i Paris: Ett enbart mänskligt perspektiv räcker inte

I söndags red Jesus in i Jerusalem på en åsna med ett åsneföl vid sin sida.
I en annan av veckans bibeltexter möter vi honom som Lejonet av Juda.
I julkrubban finns åsnan och oxen hos honom. Fåren och kamelerna är på väg.

Jesus föds, dör och uppstår inte endast för oss människor utan för hela skapelsen. För hav och skogar, växter och djur, sjöar, berg och floder.

Klimatmötet startade i Paris i måndags, en viktig hållplats på väg mot 2 gradersmålet. Jesus på åsnan påminner oss om vårt samspel med hela skapelsen. Vi är beroende av annat liv.

Smeknamnet Lejonet av Juda rymmer många betydelselager och möjliga teologiska tolkningar. Läst i klimatmötestid blir en tolkning: om de stora framtidsfrågornas bok ska öppnas måste djuren vara med. Fråga djuren, de kan lära dig, uppmanas vi i Jobs bok. Ett enbart mänskligt perspektiv räcker inte.

Djuren hinner fram till krubban innan kungarna är där. De kan hjälpa oss att se tecken i tiden. Vi vet att Östersjön är fattigt på syre när fiskarna flyr eller dör. De undervisar oss. När saltvatten strömmar in och fyller havet med syre så att liv återvänder och balansen återställs ser vi att Guds rike sker.

  Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan