Leta gömda tecken med ficklampa!

Under sportlovet 2016 har vi guidade visningar i Domkyrkans krypta. Vi letar stenhuggartecken i kryptan med hjälp av ficklampor. Från 5 år.
Tid: 22–24 februari kl. 11.15–11.45.
Information: Maria Johnsson, 046 35 87 34, maria.johnsson@svenskakyrkan.se
Visningarna är gratis och ingen föranmälan behövs. Samling i Domkyrkan.