Söndagen den 31 januari 2016 är det kyndelsmässodagen.
Söndagen den 31 januari 2016 är det kyndelsmässodagen.

Söndagens gudstjänst, Kyndelsmässodagen

Söndagen den 31 januari 2016 är det kyndelsmässodagen.
I dag bär Maria och Josef fram sitt barn i templet. Där möter de Symeon och Hanna som både är gamla och lever i templet. De tar emot familjen och i Jesusbarnet känner de igen den de väntat på, världens ljus. Symeon sjunger av glädje med barnet i sin famn.
Nu är hans liv fyllt och allt omkring honom är ljus.

Välkommen till högmässan 31 januari klockan 11 i Lunds domkyrka.