Sven Tveskägg – Lunds grundare

Kung Sven Tveskägg hade i slutet av 900-talet grundat staden Lund och byggt en träkyrka här, i det nuvarande Kattesund. Dess kyrkogård var troligen den första kristna kyrkogården i Skåne. Kung Sven hade storartade planer på att införliva England med det danska väldet och lyckades också med detta 1013. Hans son Knut den store kom att styra hela detta danska Nordsjövälde under första delen av 1000-talet.

Svens hustru var den mytomspunna Sigrid Storråda, som först varit gift med den svenske kungen Erik Segersäll. Med honom hade hon sonen Olof Skötkonung. Som änka gifte hon om sig med Sven Tveskägg och tillsammans fick de sonen Knut den store, Danmark, Norges och Englands kung.

Sven Tveskägg avled i England den 2 eller 3 februari 1014. Hans stoft fördes till Danmark för att begravas här, i heliga Trefaldighetskyrkan. Denna kyrka kan ha varit en kyrka i Roskilde, men mest troligt är det, att det är här i Lund i den Trefaldighetskyrka, som han själv låtit uppföra, som han lades till sin sista vila.

Idag är det alltså 1002 år sedan Lunds grundare gick ur tiden.

Anita Larsson

Domkyrkoguide