Johan Tyrberg på Domkyrkoforum

Lördagen den 13 februari berättar Lunds stifts biskop Johan Tyrberg om sin resa ”Från Karlshamn till Lund”.

Föredraget hålls i Laurentiisalen på Domkyrkoforum och samlingen inleds klockan 10.45 med kaffe till självkostnadspris. Arrangör är Lunds domkyrkas vänner och det är fri entré.