Påskdagen

Gud, tack för att livet övervinner döden
och kärleken är starkare än hatet.
Amen