En bön för veckan

Kom med vila
och glädje
till alla som är tyngda
av bördor
Amen