Gud 07.07: Det obrytbara bandet

”Det är många som försöker tala åt mig”, sa min muslimska väninna häromdagen. ”Människor har så många föreställningar kring om jag är förtyckt eller inte. Jag försöker skala bort allt det där, det blir så trångt om vi ska gå in och döma varandra utifrån hur vi klär oss eller väljer att utöva vår andlighet.”

”Det jag försöker fokusera på”, fortsatte hon,”är relationen mellan Skaparen och skapelsen, alltså min och Guds relation. Det som står i vägen för den måste jag ständigt bekämpa.”

Det som var fördunklat hos mig blev plötsligt klart; så enkelt är det ju, tänkte jag när hon talade. Det obrytbara bandet mellan skaparen och skapelsen. Det är i det spänningsfältet jag vill stå, för evigt uppkopplad med den evige. Men visst finns det mycket som står i vägen både inom mig och i världen runt omkring och den kampen är jag beredd att ta.

Hur ser det ut för dig, är vägen fri, känns relationen hel eller brusten? Vad står i så fall i vägen i form av föreställningar, trångsynthet, flyktmetoder eller något annat som vi människor brukar ägna oss åt?

Text: Lisa Vinsander, präst

Foto: Kristina Strand Larsson