Gud 07.07: Ett ljus är svårt att se när det är omgivet av ljus

I lördags var jag och ex-konfirmanderna på återträff i Tykarpsgrottan utanför Hässleholm. Återträffen bestod av grottorientering i den gamla gruvan samt gemytligt återseende efter konfirmationen. En chans att återigen samlas till gemenskap och till bön. Inför nedstigningen i gruvan delades ex-konfirmanderna och medföljande konfirmandledare upp i grupper och blev tilldelade ett antal lyktor. En av de numera konfirmerade tände sin lykta för att se om den fungerade. Han noterade att den inte tycktes lysa, men blev strax varse om att lyktan visst lyste. Det var bara svårt att se ute i ljuset. Ett ljus är svårt att se när det är omgivet av ljus.

En klasskamrat berättade en liknande berättelse, en berättelse om sin stuga där han har en lykta utanför dörren. Han brukar tända lyktan på kvällen, och släcka den på morgonen när han går ut. Dock någon gång hade han glömt att släcka den och inte märkt att den varit tänd på grund av att den var omgärdad av allt annat ljus runt omkring. Ett ljus är svårt att se när det är omgivet av ljus.

Båda dessa två berättelser kan ses som liknelser för ett liv med Kristus. Ett ljus är stundtals svårt att se när det är omgivet av ljus. Både Gud och Kristus kan vara svåra att se omgivna av världens ljuspunkter, ljuspunkter som kan förblinda för ljuset från Gud. Vi bör inte lägga några värderingar i detta, vi är människor. Dock, det som liknelsen kanske bäst beskriver, är att även om ljuset från lyktan inte syns på grund av allt annat ljus, så är ljuset från lyktan inte borta. Det finns kvar och det lyser starkt. Efter att vi fått instruktioner tände vi våra lyktor och gick ner i gruvan. Det var mörkt, men ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Joh 1:5.

Text: Henrik Koverberg, Teol. stud. Prästkandidat.

Foto: Kristina Strand Larsson