Ärkebiskop Andreas Sunesen och Dannebrogen

Vid flera tillfällen i början av 1200-talet var ärkebiskopen Andreas i Lund på korstågsexpeditioner i Baltikum, Finland och på andra platser vid östra Östersjöområdet.

Det mest kända korståget är det till Estland 1219 för att kristna esterna. Under slaget vid Lindanese (nuv. Tallinn) bad ärkebiskopen hela tiden för danskarnas seger. Enligt legenden föll Danmarks flagga Dannebrogen ned från himlen som ett tecken på den danska segern. Detta ska ha skett den 15 juni 1219.

I Lunds domkyrka brukar en kopia av den äldre Dannebrogen, försedd med två blå pantrar, ställas fram invid Andreas Sunesens sarkofag i Dopkapellet just den 15 juni. Så sker även idag. Därefter flyttas flaggan till den Sjuarmade ljusstakens kapell där den sedan står t.o.m. augusti månad.