Ekumeniska gudstjänster i Bosebo kyrka

Välkommen på gudstjänst i Bosebo kyrka på Kulturen, sommaren 2016.

Söndag 3 juli kl 16 Västerkyrkan/Equmeniakyrkan
Söndag 10 juli kl 16 St Peters kloster/Svenska kyrkan
Söndag 17 juli kl 16 EFS
Söndag 24 juli kl 16 Den engelskspråkiga församlingen Domkyrkan/Svenska kyrkan
Söndag 31 juli kl 16 Den kristna föreningen Filippi församling

Gudstjänsterna arrangeras av Lunds kristna råd.