Gud 07.07: Vi har allt till låns

Jag har alltid varit intresserad av flyg och läste nyligen en artikel om hur lågprisflygbolag lyckas hålla sina priser nere. En nyckelfaktor för att få ekvationen att gå ihop visade sig vara maximalt utnyttjande av flygplanen som ingick i flottan. Flygplan är gjorda för att flyga och ett plan som står på marken kostar bara pengar. Därför tillbringar till exempel flygplan som flyger interkontinentala rutter bara ett fåtal timmar på marken varje dygn. Artikeln fick mig att fundera kring hur jag själv använder mina ägodelar.

Jag äger ganska så många saker som jag använder relativt sällan. En borrmaskin som kanske används högst en gång per år. Ett dyrt objektiv till min kamera som jag inte haft tillfälle att använda så mycket som jag trodde och hoppades. Jag tror det är likadant för de flesta av oss. De flesta bilar står till exempel still 23 timmar varje dygn. I många fall hade det varit ett betydligt bättre utnyttjande av resurser om mycket av det som vi använder sällan samägdes, som i fallet med bilpooler, eller lånades in eller hyrdes när det behövdes. Tyvärr läggs det mycket fokus på just ägandet i vår tid och i vårt samhälle. Detta har i sin tur lett till att de flesta av oss äger väldigt mycket som vi inte behöver eller använder ytterst sällan – samtidigt som väldigt många i vår värld saknar det som de faktiskt behöver.

I Bibeln är ägande ett nästintill okänt begrepp. I Bibeln ligger fokus istället på människans förvaltarskap. Allt tillhör Gud och vi som människor har allt till låns. Utmaning vi ställs inför är att bruka det vi fått ansvar för på ett sådant sätt att det ligger i linje med det som är Guds avsikt med sin skapelse. Som Jesus uttrycker det till sina lärjungar – att ge i gåva det som vi själva har fått i gåva.

Text: Jan Kjellström, präst

Foto: Kristina Strand Larsson