S:t Mauritius dag

Dopkapellet i Lunds domkyrka har två skyddshelgon, nämligen S:t Stefanus och S:t Mauritius. Altaret här invigdes 1146 till dessa helgons ära. Tidigare har det funnits en liten skulptur av S:t Mauritius huvud i dopkapellet. Dessvärre är denna skadad och vi hoppas på att den kommer tillbaka till sin plats när den genomgått en restaurering.

I dag den 22 september är det S:t Mauritius dag. Han framställs ofta mörkhyad eftersom han ansågs härstamma från Egypten. Han bär också rustning och oftast håller han i ena handen en fana eller en lans, ibland också ett svärd. I den andra handen håller han en sköld. Han levde på 200-talet under kejsar Diocletianus och dennes medregent Maximianus tid.

Kejsarna sände ut en kungörelse till alla kristnade provinser att de skulle överge kristendomen och återgå till de romerska gudarna. Då inget svar kom från de kristna provinserna beslöt kejsaren att samla alla vapenföra män inom imperiet för att strida mot gallerna under Maximianus ledning. Mauritus och hans kristna legion på 6 666 man från Tebe i Egypten anslöt sig  i enlighet med Jesu ord: ”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud” (Matt. 22:21). Påven uppmanade dem emellertid att hellre möta döden än förneka sin kristna tro.

I staden Octodurum (nuv. Martingny i Schweiz) kom det till sammandrabbningar och Maximianus ville tvinga Mauritius och hans tebanska legion att offra till de romerska gudarna, vilket de vägrade. Det hela slutade med att nästan hela legionen utplånades och bland dem Mauritius.

I Lunds domkyrka fanns det fyra reliker under medeltiden.