Söndagskväll i katedralen

Under våra Söndagskvällar i katedralen låter vi ord, toner och bilder samt en enkel mässa möta oss i övergången mellan söndag och vardag. Den 6 november är temat Sorg och tröst, och knyter an till de pågående utställningarna i kryptan. Det blir ett stämningsfullt tillfälle att uppleva konsten i kryptan när besökarna lämnat Domkyrkan och mörkret sänkt sig över Lund.
Lär mer om utställningarna i kryptan.

Medverkande
Stefan Ekblad, musik,  och Lena Sjöstrand, präst.