Ekumenisk vesper 2020

I samband med det ekumeniska mötet och gudstjänsten i Domkyrkan den 31 oktober kom S:t Thomas katolska församling och Domkyrkoförsamlingen överens om att fortsätta att regelbundet be tillsammans.

Sedan 2017 har vesprar hållits varannan lördag, omväxlande i Domkyrkan och S:t Thomas katolska kyrka i Lund. Efter en paus med anledning av coronaviruset VT 2020, återkommer nu vesprarna HT 2020 – med anpassning utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Tid och plats: Varannan lördag kl 18.00, omväxlande i Domkyrkan och i S:t Thomas katolska kyrka på Stora Tomegatan 15 i Lund.

  • 5 september Domkyrkan
  • 19 september S:t Thomas
  • 3 oktober Domkyrkan
  • 17 oktober S:t Thomas
  • 7 november Domkyrkan
  • 21 november S:t Thomas
  • 5 december Domkyrkan
  • 19 december S:t Thomas

Den 31 oktober, Alla helgons dag, firar vi högtidlig vesper 19.00 I Domkyrkan.

Information om ekumeniska gudstjänster på spanska finns här.