Barabara Cranach, Philip Melanchton, Martin Luther och Katharina von Bora i Domkyrkans Luther-samtal.

Ord vid Luthers bord – diskussion och middag

I Martin Luthers och Katharina von Boras hem i Wittenberg gick ofta diskussionens vågor höga kring middagsborden. Samtal som rörde både teologiska och mer alldagliga frågor dryftades av gäster och värdpar. Vid två kvällar i vår försöker vi återskapa denna atmosfär med samtal, i Domkyrkoforum, cirka 500 år efter att de ägde rum!

Kvällen börjar klockan 19.00 i Hörsalen i Domkyrkoforum. Efter en kort inledning om Luthers bordssamtal välkomnar Martin Luther och Katharina von Bora oss till bordet och till den varma köttgrytan som utgör kvällens måltid (vegetarisk alternativ finns). Barbara Cranach och Philip Melanchton finns också med i det färgstarka persongalleriet.

Sen inleder Luther samtalet runt bordet. Det får gärna spänna över många olika ämnen. Teologiska ämnen men också mer alldagliga frågor. Från dåtid till nutid och allt däremellan!

Skådespelaren Boel Marie Larsson och prästen Jonas Ahlner agerar Luther och hans hustru, klädda i tidstypiska kläder. Veronica Helm Andréasson och Lena Sjöstrand, präster i Lunds Domkyrkoförsamling, transformeras till Barbara Cranach och Philip Melanchton, som deltar i både måltid och diskussioner.

Dag och tid:

  • Fredag 31 mars kl 19-21,  anmälan senast tisdag 28 mars. OBS Detta datum fullbokat!
  • Måndag 24 april kl 19-21, anmälan senast onsdag 19 april.

Bordet har ett begränsat antal platser, därför behöver vi anmälan om deltagande samteventuella önskemål om vegetariskt alternativ.

Kostnad: 50 kr

Anmälan och information: Veronica Helm Andréasson. veronica.helm.andreasson@svenskakyrkan.se Telefon: 046-358744