Har Europa förlorat sin själ? Samtal i Domkyrkoforum 26 april 2017.

Har Europa förlorat sin själ?

Hur är det ställt med Europa i dag? Vilken bild har vi och är den på väg att förändras?

Onsdag 26 april 2017 kommer Elisabeth Gerle, professor i etik, Olle Kristenson, direktor för ekumenik på Sveriges kristna råd, och Martin Nihlgård, Sverigechef på IM individuell människohjälp, till Domkyrkoforum för att samtala under rubriken “Har Europa förlorat sin själ?”

Tid: Onsdag 26 april kl 19.30
Plats: Domkyrkoforum, hörsalen, i Lund
Medarrangör: Förbundet kristen humanism

Fri entré