Nominera till församlingsråd

Varje församling i Lund styrs av ett församlingsråd. Före val av ledamöter i församlingsråd hålls ett öppet nomineringsmöte. Namnen på de nominerade lämnas till kyrkofullmäktige för beslut.I Lunds domkyrkoförsamling sker mötet söndag den 22 oktober kl 12.30 i Domkyrkoforum.

Välkommen!