Ny kyrkohandbok i Svenska kyrkan

Böner, texter och musik som vi använder när vi firar gudstjänst finns samlade i Kyrkohandbok för Svenska kyrkan.

Torsdagen den 23 november antog Kyrkomötet en ny kyrkohandbok. Många människor har under flera år arbetat med att revidera den gällande handboken och förslaget är nu  antaget. Pingstdagen den 20 maj tas handboken i bruk. I Domkyrkan kommer Esbjörn Hagberg, tidigare biskop i Karlstad, att predika den dagen. Han var ordförande i revisionsgruppen som arbetat med materialet det senaste året. Kommer vi att känna igen oss, kanske någon undrar. I den nya kyrkohandboken finns mycket kvar från den handbok vi har i dag i kombination med nya formuleringar och melodier.  Alla våra gudstjänster har rötter tillbaka till den första kristna kyrkan. Dopet lyfts fram i den nya kyrkohandboken och ett kyrie från Syren som sjöngs vid den ekumeniska gudstjänsten i Lund 2016 har kommit med.

Här kan du läsa mer.