Nyfiken på kristen tro

Vill du tala med andra om kyrkan, tro och livet? Välkommen till samtalsgruppen Nyfiken på kristen tro.

Vi träffas sex torsdagskvällar under våren i Domkyrkoforum i Lund. Är du inte döpt eller konfirmerad kan deltagande i gruppen leda fram till dop eller konfirmation i påsknattens mässa i Domkyrkan. Gruppen leds av Mats Nyberg, präst i Lunds domkyrka. Gruppen har begränsat antal platser och vi träffar alla enskilt innan start.

Frågor och anmälan till Mats Nyberg,  mats.e.nyberg@svenskakyrkan.se, tel 046-718744.

Här kan du läsa personliga berättelser om tro.