Drakdille i Domkyrkan – visningar på sportlovet 2018

Visste du att Domkyrkan det finns både drakar och jättar som gömmer sig i Domkyrkan? Upptäck dem på våra guidade sportlovsvisningar för barn! Dessutom ger vi en specialvisning, Dolda drakar i Domkyrkomuseet, på Historiska museet i Lund.

Sportlovsvisningarna ”Drakar och jättar i Domkyrkan” äger rum måndag 19 februari-fredag 23 februari kl 11.15-12.45. Samling innanför Domkyrkans stora entré, vid informationsdisken.

Visningarna på Historiska museet i Lund är för barn från 7 år och uppåt, och äger rum kl 13.15 tisdag den 20 februari och torsdag den 22 februari. Samling vid Domkyrkans södra port, alltså porten på sidan av kyrkan som är ut mot Domkyrkoplatsen och Domkyrkoforum.

Varmt välkomna!