Kommunicerande kärl – utställning i kryptan hösten 2018

I höst möter vi konstnärerna Nils Ramhøj och Helena Marika Ekenger i kryptan. Tid är ett centralt begrepp för dem båda:
– En textrad som haft stark påverkan på mig är ”Tidevarv komma, tidevarv försvinna, släkten följa släktens gång”, berättar Helena Marika Ekenger.

 

Verken i kryptan har visats tidigare men aldrig i en kyrka. Att visa dem där är ett sätt att utforska hur rummets eget tidsperspektiv och funktion som plats för bön och meditation påverkar mötet med verken.

Nils Ramhøj målar bilder av sin åldrande far och för Nils är tid en källa av erfarenheter att ösa ur. Han tänker även på arkeologiska fynd som berättar om människan och geologiska som handlar om geografiska förändringar över tid.

– I denna utställning är de flesta av mina verk gjorda på träskivor. Genom träets årsringar och ådringar finns tiden synlig och närvarade. Att teckna flyende liv på en tung stadig skiva påminner mig om de streck och inristningar som finns för evigt bevarade i grottor, på klippor och hällar, säger Nils Ramhøj.

Även för Helena Marika Ekenger är tid ett centralt begrepp i skapandet.

– I verket i kryptan vill jag skapa ett avstånd till det personliga och en närhet till det gemensamma. Skala bort yttre omständigheter och se min litenhet, mitt liv som en kort parentes eller några sandkorn, som fogas samman med de som kom före och de som kommer efter. En textrad som haft stark påverkan på mig är ”Tidevarv komma, tidevarv försvinna, släkten följa släktens gång”. Den känslan är jag ute efter att gestalta.

Fakta

  • Utställningen Kommunicerande kärl öppnar den 6 oktober kl. 10.30 direkt efter lördagskonserten som börjar kl. 10.00
  • Konstnärerna och domkyrkokaplan Lena Sjöstrand samtalar.
  • Utställningen pågår till och med den 4 november.
  • Mer information om konstnärerna finns här http://www.nilsramhoj.se/ och här http://ekenger.se/

För mer information
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, 046 71 88 81, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se