Är du vår nästa Domkyrkoklockare?

Nu söker vi Lars Jonvéns efterträdare: Domkyrkoklockare till Sveriges sydligaste katedral! Vi söker också efter ytterligare en vaktmästare – läs mer om den tjänsten här.

Domkyrkoförsamlingen är en av Lunds pastorats sju församlingar. Arbetslaget runt Domkyrkan består av cirka 25 medarbetare. Domkyrkan präglas av ett rikt gudstjänstliv. Vi samarbetar med många samhällsaktörer. Konst och kultur ingår i profilen. På det pedagogiska området har vi utvecklat skolprogram för alla nivåer. Som stiftskyrka är Domkyrkan också platsen för möten på stifts- och nationell nivå. Stiftets pilgrimsarbete är knutet till Domkyrkan. Med katedralen som centrum vill vi skapa sammanhang för gudstjänst, lärande och gästfria möten och göra kyrkans närvaro synlig i staden.

Arbetsuppgifter

 • Utöva gästfrihet gentemot Domkyrkans många besökare.
 • Planera och schemalägga det dagliga arbetet för vaktmästare och lokalvårdare i Domkyrkan.
 • Sköta och utveckla arbetet med ljud och teknik.
 • Ha hand om inköp, fakturering, kontering och kollekthantering.
 • Trycka agendor, affischer och informationsmaterial.
 • Sörja för underhåll och service av skrivare och kopiatorer.
 • Vara del av det dagliga arbetet och tjänstgöra vid gudstjänster och konserter.

Kvalifikationer

 • Uppskatta att arbeta i en historiskt omistlig miljö!
 • Äga förmåga till genuint personligt bemötande.
 • Förmedla service och bedöma behov av insatser i unika situationer.
 • Kunna samspela med olika aktörer och visa prov på lyhördhet.
 • Behärska balansgången mellan att ta egna initiativ och att visa hänsyn och lojalitet.
 • Olika språkkunskaper välkomnas. Kunna möta besökare på svenska och engelska.
 • Hantera mejl och brev med god språkkänsla.
 • Äga förtrogenhet med Svenska kyrkans tro, gudstjänstliv och organisation.
 • Inneha adekvat utbildning och ha erfarenhet av liknande arbetsuppgifter – gärna i Svenska kyrkan.
 • Inte vara rädd för att hugga i!

Läs mer och ansök här.