Vaktmästare till Sveriges sydligaste katedral

Nu går Roberto Ortiz i pension och vi letar efter hans ersättare. Är det du?

Domkyrkoförsamlingen är en av Lunds pastorats sju församlingar. Arbetslaget runt Domkyrkan består av cirka 25 medarbetare. Domkyrkan präglas av ett rikt gudstjänstliv. Vi samarbetar med många samhällsaktörer. Konst och kultur ingår i profilen. På det pedagogiska området har vi utvecklat skolprogram för alla nivåer. Som stiftskyrka är Domkyrkan också platsen för möten på stifts- och nationell nivå. Stiftets pilgrimsarbete är knutet till Domkyrkan. Med katedralen som centrum vill vi skapa sammanhang för gudstjänst, lärande och gästfria möten och göra kyrkans närvaro synlig i staden.

Vaktmästare i Lunds domkyrka

Arbetsuppgifter

 • Utöva gästfrihet gentemot Domkyrkans många besökare.
 • Vara del av det dagliga arbetet och tjänstgöra vid gudstjänster och konserter.
 • Fungera som ljudtekniker vid gudstjänster.
 • Utföra vissa städuppgifter och vårda inventarier.
 • I samverkan med Domkyrkans textilkonservator ansvara för skötsel av Domkyrkans vardagstextilier.
 • Tillsammans med övriga vaktmästare bistå vid hängning av utställningar.

Kvalifikationer

 • Uppskatta att arbeta i en historiskt omistlig miljö!
 • Äga förmåga till genuint personligt bemötande.
 • Kunna samspela med olika aktörer och visa prov på lyhördhet.
 • Behärska balansgången mellan att ta egna initiativ och att visa hänsyn och lojalitet.
 • Vara förtrogen med Svenska kyrkans tro, gudstjänstliv och organisation.
 • Ha erfarenhet av liknande arbetsuppgifter – gärna i Svenska kyrkan.
 • Inte vara rädd för att hugga i!

Läs mer och ansök här!