Lunds domkyrka – internationellt arbete

Krig, våld och naturkatastrofer slår sönder många miljoner människors tillvaro varje dag och de som drabbas hårdast är de som från början har minst resurser eller saknar skyddsnät. Att rädda liv och lindra nöd är högsta prioritet när katastrofen är ett faktum. Därför stödjer Svenska kyrkans internationella arbete humanitära insatser över hela världen.

Fasteinsamlingen börjar Fastlagssöndagen den 3 mars och pågår till Palmsöndag 14 april. Domkyrkoförsamlingen lyfter fram fastekampanjen i flera sammanhang:

  • Kollekt vid lördagskonserter och vid vissa högmässor.
  • Kollekt vid kvällsföredrag och andra evenemang.
  • Fastlagsbullar på Fastlagssöndag, pannkakor på Marie Bebådelsedag och soppa på Palmsöndagen.
  • Afternoon tea med konsert den 22 mars kl 14.30-18 – alla intäkter går till kampanjen.
  • Köp ett Domkyrkobröd och bidra med 2 kr – säljs på Ramklints conditiori i Lund.
  • Brödförsäljning efter högmässan söndag 31 mars – intäkter går oavkortat till fastekampanjen. Vill du bidra med bröd eller bullar? Lämna dem i Domkyrkoforums kafé fram till och med 29 mars!

Här kan du skänka en gåva.

Vi behöver fler ideella som är engagerade i vårt internationella arbete! Kom och träffa oss, fika, lyssna på föredrag och konsert 22 mars kl. 14.30-18 – eller kontakta kommunikatör Sofia Lindstrand sofia.lindstrand@svenskakyrkan.se 046-71 87 38