Kan en bön från domkyrkan i Lund nå hela vägen till Mars och tillbaka till jorden?

Kan en bön från domkyrkan i Lund nå hela vägen till Mars och tillbaka till jorden?
2021 kommer det europeiska rymdorganet ESA skicka upp en sond till vår grannplanet Mars. Den sonden kommer att sända 11 meddelanden, som är 30 sekunder vardera, från Mars yta tillbaka till jorden.

Ett av de bidrag som kan bli utvalda är en bön för jorden. Vår bön är denna:
Thank you for earth, our beautiful home. Save us from ignorance and fear and lead us to walk on the path of curiosity, wonder and love. Help us to hear earth calling, to not do more harm, to accept and respect our planets limitations. Bless those who work for a greater understanding and care of our home. Bless those who fight for her and inspire those in power to act with wisdom and sustainability. Amen

Hur gör man då för att rösta och öka chansen att bönen blir utvald? Man går in, klickar på vote, skriver in sin e-mail och sen går man in på det svarsmejl som kommer till en inkorg (eller skräppost) och klickar på bekräftelselänken. https://mars.vesmir.cz/detail/GoUUYQXp