Öppna visningar våren 2020

Vill du lära dig mer om Lunds domkyrka? Vi erbjuder öppna visningar på svenska och engelska första helgen i varje månad. Fri entré!

Öppna visningar på svenska: första lördagen i månaden kl 11 med samling i Domkyrkoforum

Öppen visning på engelska: första söndagen i månaden kl 12.30 med samling i Domkyrkoforum

  • 1-2 februari
  • 7-8 mars (Internationella kvinnodagen) OBS En extra visning på svenska kl. 14-14.45 8 mars!
  • 4-5 april inställt!
  • 2-3 maj

 

Mars öppna visningar sammanfaller med internationella kvinnodagen så helgens öppna visningar kommer sätta kvinnor ur Domkyrkans snart 900-åriga historia i centrum: Söndagen den 8 mars, extra öppen visning på svenska kl 14.

Sportlovet 2020, vecka 8

20 stenhuggarmärken på 20 minuter. Fickla dig (gå med ficklampa) genom kryptan och fram till jätten Finn!