Digitala gudstjänster och konserter

Vid gudstjänster och andakter kan högst 70 personer deltaga. Det betyder att kyrkan nu ställt om och tänkt nytt när många inte kan eller vill komma till gudstjänster och konserter i kyrkan. Vi har livesänt och spelat in mängder av andakter, mässor och konserter. Dessa finns samlade på vår youtubekanal.

Så här ser de viktigaste förändringarna ut i nuläget. De gäller tills vidare eller nya direktiv ges.

  • Söndagens högmässor kl. 11.00 kan ta emot 70 deltagare. 
  • Vi sänder digitala andakter måndag och fredag, på facebook och youtube.
  • Holy communion service fortgår men med 70 deltagare – dessa sänds även digitalt via facebook.
  • Konserter och lördagskonserter kan ta emot 70 besökare. Digitala musikinspelningar ligger även på youtube och facebook
  • Den digitala serien “1 minut om Domkyrkan” fortsätter med nya avsnitt. Finns på youtube och facebook. För information om guidade visningar maila domkyrkoguide Melissa Isla Venegas melislav@svenskakyrkan.se.

Du hittar oss på vår Facebooksida och  på vår Youtube-kanal. På Youtube har vi en speciell spellista för musik, här kan du se konserter och framförande av musikstycken.

För mer information, kontakta Lunds domkyrka på info@lundsdomkyrka.se eller ring 046-718700.