Digitala gudstjänster och konserter

Vid gudstjänster och andakter kan högst 50 personer delta. Det betyder att kyrkan måste ställa om och tänka nytt när många inte kan eller vill komma till gudstjänster och konserter i kyrkan. Vi har livesänt och spelat in mängder av andakter, mässor och konserter. Dessa finns samlade på vår Youtubekanal.

Från Lunds domkyrka sänder vi varje fredag och måndag en kortare digital andakt. Dessa hittar du dels på vår Facebooksida och dels på vår Youtube-kanal. Dessutom spelar vi in och lägger upp musik kontinuerligt, körer, samarbete med mera. Senast spelades konserterna under Lund choral festival in, och dessa finns samlade här. På Youtube har vi en speciell spellista för musik, här kan du se konserter och framförande av musikstycken.

Vi startade med tre påskgudstjänster i Domkyrkan (de finns att se på www.youtube.com/lundsdomkyrka) och har Välkommen att vara en del av våra gudstjänster via webben!

Fler gudstjänster kommer att sändas live Svenska kyrkan i Lund., men var och när är inte helt klart än.

Kommande livesändningar från Lunds domkyrka

  • 29/11 Högmässa första advent kl 11.
  • 25712 kl. 16 Julbön med biskop Johan Tyrberg.