Arkeologerna Adam Hultberg och Sofia Lindberg, Kulturen, undersöker och dokumenterar i hålet.

Nya fynd vid Domkyrkan

Vad är det som händer på Domkyrkoplatsen? Jo, ett hål tas upp utanför södra korsarmen mitt emot Liberiet, för att undersöka eventuell dränering, och vilket skick den är i. Samtidigt är arkeologer från Kulturen på plats och dokumenterar.

På grund av sättningar i marken har trappan vid Domkyrkans sydöstra hörn blivit instabil och är i behov av att åtgärdas. Sedan ett par veckor har domkyrkoförvaltningen gjort markarbeten för att försöka identifiera källan till problemet. Nu är de också i full färd med att ta ner trappan på det södra transeptet.

Domkyrkan har utgjort den medeltida stadens absoluta epicentrum så arkeologerna förväntar sig spännande resultat. I marken finns rester av byggnadsdelar som tidigare hängt ihop med Domkyrkan, men också gravar. Området öster om kyrkan ansågs vara den förnämsta platsen på kyrkogården att bli begravd på, här låg man nära altaret.

Nyligen upptäckte arkeologerna Adam Hultberg och Sofia Lindberg ett antal intressanta fynd:

  • Rester av en tegelvägg som kan ha varit en täckt gång som man vet har funnits vid absiden.
  • En kraftig stengrund som burit upp en stor strävpelare som stöttat upp absidens södra vägg.
  • Delar av en grav

Kryptans ursprungsvägg, på vilken absidens murar vilar, har också delvis blottlagts.

Öppna visningar

Nu erbjuder vi gratis öppna visningar vid grävplatsen, där Melissa Isla Venegas, Domkyrkoguide och arkeolog, berättar om fynden och vad de betyder. Välkommen att delta! För mer information kontakta melissa.islavenegas@svenskakyrkan.se

Datum

  • 5 oktober kl 15.00-15.15
  • 6 oktober kl 15.00-15.15
  • 7 oktober kl 15.00-15.15
  • 8 oktober kl 15.00-15.15
  • 9 oktober kl 15.00-15.15