Taken på tornen renoveras

Lunds domkyrkas torntak ska få ny beläggning och tornens murkrön ska repareras. Båda torntaken har därför lyfts av och placerats i specialbyggda tälthallar norr om katedralen. Där kommer den genomgripande renoveringen av både torntakens bärande konstruktion och byte av befintliga blyplåtar till nya, miljövänligare plåtar att ske.

Lunds domkyrkas torn fick sin nuvarande gestaltning vid Helgo Zettervalls renovering 1860-80 och erhöll då sina blytäckta tornspiror. Blytaken på dessa tornspiror har därefter lagts om 1908-11. Till följd av plåtarnas storlek, tillverkningssätt och infästningsmetod har en problematik med sprickor i plåtarna funnits sedan dess. Under åren har fortlöpande reparationer utförts med insticksplåtar, partiella omläggningar och fastsättning utifrån. Under 2010-talet gjordes en noggrann scanning av Domkyrkan. Kunskapen som förvärvades av denna har utgjort grund för att bedöma takt och ordning för underhållsarbetet samt uppmärksamma renoveringsbehov i byggnaden. Och nu är det alltså dags för en större, mer långsiktig renovering i form av ett takbyte.
De nuvarande takhuvarna kommer att lyftas av och placeras i en specialbyggd byggnadshytta i Lundagård. Där kommer den genomgripande renoveringen avseende både torntakens bärande konstruktion och byte av befintliga blyplåtar till nya, miljövänligare metallplåtar att ske. Parallellt kommer tornens murkrön att repareras och stärkas. Utseendet på tornen kommer inte att förändras i och med denna renovering.
Under tiden som takbeläggningen byts, kommer Domkyrkan att hålla öppet som vanligt men med vissa säkerhetsbegränsningar utanför byggnaden. Byggnadshyttan i Lundagård kommer att vara inhägnad av säkerhetsskäl. Arbetet beräknas pågå under hela året och vara klart till 2023 då vi firar kryptans 900-årsjubileum.
Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) har sökts för projektet som finansieras av domkyrkorådet och inte bekostas av medlemsavgifter.
Vill du veta mer?
På Lunds domkyrkas facebooksida renoveringar kommer vi löpande att uppdatera med bilder, filmer och information om detta unika projekt!
Här berättar Mattias Larsen om arbetet ur en ställningsbyggares håll:

Domkyrkorådet är beställare och finansiär av renoveringen. Här berättar domkyrkokamrerare Mats Persson mer om uppdraget:

Torgny Pålsson från Jinert berättar om hur själva lyftet av tornspirorna kommer att gå till.