Promotionshögtider i Domkyrkan

I år firas det två promotionshögtider i Lunds domkyrka. Vanligtvis brukar det bara vara en och av tradition sista fredagen i maj. Anledningen till att det är två högtider detta år är att den första, 6 maj, ersätter promotionshögtiderna som skulle ägt rum 2020 och 2021. Förra året hölls en digital promotion, men för de som valde att inte delta i denna anordnas nu en fysisk promotion för alla doktorer efter avlagda prov för perioden 2020-2021. Årets andra promotion hålls 3 juni.

Dessa dagar, alltså 6 maj och 3 juni är Domkyrkan stängd för allmänheten efter morgonens gudstjänster och öppnar igen tidigast 17.00 och stänger 18.00 som vanligt. Domkyrkoforum är öppet som vanligt, 10.00 -17.00. Präst/diakon som har själavårdstimmen möter upp på Domkyrkoforum denna dag.

För att delta i doktorspromotionen krävs biljett som erhålls genom föranmälan till den som skall promoveras vid högtiden.

Under ceremonin i Lunds domkyrka promoveras de doktorer som under det senaste året avslutat sin forskarutbildning och försvarat en doktorsavhandling vid Lunds universitet. Därtill uppmärksammas de av respektive fakultet utsedda hedersdoktorerna (varje år promoveras omkring 20 hedersdoktorer vid Lunds universitet) samt jubeldoktorerna (de som promoverades vid Lunds universitet för 50 år sedan).

Lunds universitet har genomfört doktorspromotioner sedan 1670.
Ordet promovera kommer av det latinska verbet promovere som betyder föra fram, befordra.