Kulturnatten i Domkyrkan

LÖRDAG 17 september 2022

10.00
Lördagskonsert
Ralph Gustafsson, organist. Domkyrkan

11.00, 11.15, 11.30, 13.00, 13.15
Sagan om jätten finn
För barn. Domkyrkans krypta

12.00–16.00
Familjeprogram – tema 2023
Bygg torntak i trä, spela på klockor, klipp och klistra torntak och träffa historiska
personer som rört sig i och runt Dom­kyrkan de senaste 900 åren. Kraftstorg
(I samarbete med Historiska muséet.)

16.00–18.00
Historia och kulturarv
Kulturportal Lund informerar och visar material. Domkyrkoforum

17.00
Konsert
Lunds domkyrkas gosskör. Domkyrkan

17.30, 18,30, 19,30
Klockspelskonsert
Domkyrkoplatsen

18.00
Konsert
Ostrochorus. Domkyrkan

19.00
Konsert
Korallerna. Domkyrkan

20.00
Vem är jesus?
Samtal med Dick Harrison och biskop Johan Tyrberg. Moderator: Lena Sjöstrand.
Domkyrkans krypta

21.00
Konsert
VOS. Domkyrkan

22.00
Mässa
Präst: Lena Sjöstrand, kör: VOS, organist och körledare: Robert Bennesh.
Domkyrkan

10.30–22.00
Utställning
På Väggen visas fotografier av Markus Sturfelt. Domkyrkoforum

10.30–22.00
Cafét i domkyrkoforum är öppet.