TV-GUDSTJÄNSTER I DOMKYRKAN

Du har nu möjlighet att vara med i församlingen när SVT spelar in TV-gudstjänster i Domkyrkan. Inspelningarna görs 1 oktober kl. 11.45–15.15 och 2 oktober kl. 9.45–14.15. Du kan vara med en dag eller båda men du måste kunna vara med hela den utsatta tiden.

Anmälan görs via mail till:
lund.tvgudstjanst@svenskakyrkan.se
Glöm inte att ange ditt namn samt vilken eller vilka dagar du tänker medverka.
Vi bjuder på fika.