För dig med funktionshinder

Genom olika hjälpmedel kan man uppleva Lunds domkyrka även med olika slags funktionshinder. Lunds domkyrka är tillgänglighetsinventerad enligt Equality.

I Lunds domkyrka pågår ett kontinuerligt arbete för att öka tillgängligheten för dig med funktionshinder. Vid informationsdisken finns en modell av kyrkan för att ge synskadade en möjlighet att ”se” Domkyrkan. Här kan man lyfta av tak och känna på predikstolen, bänkar, uret etc. Man kan även dra ut en låda under kyrkan som visar kryptan där man bland annat kan känna jätten Finn där han står och omfamnar en av pelarna. Speciell guidning kan beställas för enskilda eller grupper.

Det finns även ett informationsblad om Domkyrkan på punktskrift. Bladet kan hämtas i Domkyrkans informationsdisk och berättar kortfattat om kyrkans inventarier, historia och om hur kyrkan används idag. Vid kyrkobesöket kan synskadade låna en taktil karta av kyrkan som en hjälp vid vandringen genom kyrkorummet.

Till Domkyrkans ljudanläggning finns teleslinga inkopplad. Det finns även hörstavar att låna, kontakta vaktmästarna. Påtala för vaktmästaren omedelbart (gör det under gudstjänsten – vänta inte tills den är slut) om du har svårt för att höra vad som sägs under en gudstjänst.

Vid Domkyrkans huvudentré finns det ramper som gör det möjligt att komma in i kyrkorummet med rullstol. Vid trappan upp till Dopkapellet finns en enkel hiss. Kontakta vaktmästaren för hjälp att manövrera hissen. Sedan flera år pågår ett arbete att möjliggöra en hiss ned till kryptan. Tyvärr har det ännu inte lett fram så långt som vi har önskat.

I samband med gudstjänster med nattvard (”mässa”) finns glutenfritt bröd tillgängligt vid alla stationer där nattvarden delas ut. Vid alla gudstjänster utom onsdagar kl. 18.30 och fredagar kl. 08.00 används avalkoholiserat nattvardsvin.

Lunds domkyrka är certifierad enligt Equality, en noggrann kontroll med mätningar och insamling av detaljinformation om tillgängligheten i helhet på anläggningen. På Turism för alla kan du läsa inventeringen av Lunds domkyrka.