Krypt

Finnkolonnerne
Legenden fortæller at den nordlige kolonne forestiller jætten Finn som byggede Domkirken. En sandsynligere forklaring er at det drejer sig om Bibelens Samson. Hvem den sydlige kolonne (”Finns kone”) forestiller ved man ikke. Måske en byggearbejder som får styrke fra et uskyldigt barn?
Gud, giv mig kraft at stå rank, også når jeg føler mig lille.

Adam van Dürens brønd
Omkring en vandkilde skabte Adam van Düren 1513-1514 en brønd hvis karm forestiller samfundskritiske og komiske billeder samt tekster på plattysk.
Gud, du ser dybt ind i min sjæl. Hjælp mig at finde mig selv.

Kryptens kor
Højalteret i krypten blev indviet 1123 af Lunds første ærkebiskop Ascer. Til den sidste ærkebiskop Birger Gunnarsen lod Adam van Düren 1512 udføre en storslået sarkofag.
Min Herre og min Gud, vis mig den rette vej og gør mig villig at vandre den.