Från biskop Henrik till biskop Johan

Från år 1060 har det funnits biskopar i Lund. Den förste hette Henrik och den nuvarande Johan Tyrberg.

År 1103 upphöjdes biskopen i Lund till ärkebiskop över Norden. Men redan drygt 40 år tidigare fick Lund sin första biskop. Reformationen innebar stora förändringar för Lundastiftet. Ärkebiskopsämbetet avskaffades 1536 och Lund var inte längre huvudorten för den danska kyrkan. Mellan åren 1537-1637 fanns det i Lund ett antal ”superintendenter” istället för biskopar. Lund hann få en dansk biskop 1638, Peder Winstrup, innan Sverige i freden i Roskilde år 1658 tilldelades Skåne. Peder Winstrup avlade trohetsed till Sverige och satt kvar som biskop i Lund.

Biskopar, ärkebiskopar och superintendenter
Åren nedan avser tjänstgöringsår.

 • Henrik (1060-1065?)
 • Egino (1060-1072) Biskop i Dalby men flyttade till Lund efter Henriks död
 • Ricwald (1072-1089)
 • Ascer (1089-1137) Ärkebiskop från 1103 eller 1104.
 • Eskil (1137-1177)
 • Absalon (1177-1201)
 • Andreas Sunesen (1201-1222) Drog sig tillbaka år 1222. Avled år 1228
 • Peder Saxesen (1224-1228)
 • Uffe Thrugotsen (1228-1252)
 • Jacob Erlandsen (1253-1274)
 • Trugot Torstensen (1276-1280)
 • Jens Dros (1280-1299)
 • Jens Grand (1289-1302)
 • Isarnus (1302-1310)
 • Esger Juul (1310-1325)
 • Karl Eriksen (1325-1334)
 • Peder Jensen (1334-1355)
 • Jacob Kyrning (Thott) (1355-1361)
 • Niels Jensen (Bild) (1361-1379)
 • Magnus Nielsen (1379-1390)
 • Peder Jensen (1390-1391)
 • Jakob Gertsen (Ulfstand) (1392-1410)
 • Peder (Mickelsen) Kruse (1410-1418)
 • Peder Lykke (Bille) (1418-1436)
 • Hans Laxmand (1436-1443)
 • Tuve Nielsen (Juul) (1443-1472)
 • Jens Brostrup (1472-1497)
 • Birger Gunnarsen (1497-1519)
 • Aage Sparre (Jepsen) (1519-1523)
 • Jørgen Skodborg (1520-1523)
 • Didrik Slagheck (1521-1522)
 • Johan Weze (1522- )
 • Torben Bille (1532-1536)
 • Frans Vormordsen (1537-1551) Den förste superintendenten
 • Niels Palladius (1551-1560)
 • Tyge Asmundsen (1560-1577)
 • Niels Hvid (1578-1589)
 • Mogens Mads (1589-1611)
 • Poul Aastrup (1611-1619)
 • Mads Jensen Medelfar (1620-1637)
 • Peder Winstrup (1638-1679) Den siste superintendenten, biskop, avlade trohetsed mot Sverige.
 • Canutus Hahn (1679-1687)
 • Christian Papke (1688-1694)
 • Mathias Steuchius (1694-1714)
 • Jonas Linnérius (1715-1734)
 • Andreas Rydelius (1734-1738)
 • Carl Papke (1738-1740)
 • Henrik Benzelius (1740-1747)
 • Johan Engeström (1748-1777)
 • Olof Celsius (1777-1794)
 • Petrus Munck (af Rosenschiöld) (1794-1803)
 • Niels Hesslén (1805-1811)
 • Wilhelm Faxe (1811-1854)
 • Henrik Reuterdahl (1854-1856)
 • Johan Henrik Thomander (1856-1865)
 • Wilhelm Flensburg (1865-1897)
 • Gottfrid Billing (1898-1925)
 • Evard Rodhe (1925-1948)
 • Anders Nygren (1949-1958)
 • Nils Bolander (1958-1960)
 • Martin Lindström (1960-1970)
 • Olle Nivenius (1970-1980)
 • Per-Olov Ahrén (1980-1992)
 • Karl Gustav Hammar (1992-1997)
 • Christina Odenberg (1997-2007)
 • Antje Jackelén (2007-2014)
 • Johan Tyrberg (2014-)