Domkyrkans särskilda skyddshelgon

På flera platser i Lunds domkyrka, bland annat i högkoret, kan S:t Laurentius, känd som den första diakonen och humorns beskyddare, ses. Lunds domkyrka är invigd till hans ära.

S:t Laurentius led martyrdöden i Rom den 10 augusti år 258 e. Kr. Som förvaltare av kyrkans egendomar blev han uppmanad av ståthållaren i Rom att överlämna skatterna till kejsaren. Laurentius vägrade och delade istället ut egendomarna till stadens fattiga och sjuka. Dessa fattiga tog han med till ståthållaren och sa att dessa människor är kyrkans skatter. För detta trots dömdes Laurentius till döden och han blev lagd att stekas över öppen eld på ett halster. Enligt helgonlegenden ska han efter ett tag ha bett om att få bli vänd för att bli jämnt stekt på båda sidorna.

S:t Laurentius har kallats den första diakonen på grund av att han delade ut egendomar till de fattiga och på grund av sin vädjan om att vändas har han även blivit utsedd till humorns särskilda beskyddare.

I Domkyrkans högkor finns en bronsstaty föreställande S:t Laurentius. I den ena handen håller han halstret, sitt martyrredskap, och i den andra håller han en palmkvist som ett segertecken. En liknande bild finns även på det astronomiska uret.