Kalender

torsdag 06 maj

08:00 Laudes

Plats: Domkyrkan, högkoret
Präst: Anna Alebo

Plats: Lunds domkyrka

09:00 Pilgrimsbön

Plats: Domkyrkan, kryptan

Plats: Lunds domkyrka

09:20 Övergångar

Plats: Lunds domkyrka
Övergångar, utställningen i kryptan med verk av Erla S. Haraldsdóttir.
Kryptan kan vara stängd i samband med gudstjänster och konserter.
Utställningen pågår under perioden 20 mars – 9 maj

Plats: Lunds domkyrka

10:00 Domkyrkoforum

Välkommen att sitta ner en stund, få information om Domkyrkan eller titta på utställningar
Kaffeservering
Öppet till 17.00

Plats: Domkyrkoforum

10:00 Utställning på Väggen

Pro Ecclesia – kyrkliga textilier
Utställningen pågår under perioden 23 april-20 maj

Plats: Domkyrkoforum

11:45 Visning av det astronomiska uret

Plats: Domkyrkan, norra sidoskeppet

Plats: Lunds domkyrka

12:00 Middagsbön

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Jan Kjellström
Musiker: Stefan Ekblad

Plats: Lunds domkyrka

15:00 Domkyrkans astronomiska ur spelar

Plats: Domkyrkan, norra sidoskeppet

Plats: Lunds domkyrka

16:00 Präst/diakon tillgänglig för samtal

Plats: Lunds domkyrka

18:30 INSTÄLLD Mässa med sånger från Taizé

Plats: Domkyrkan, kryptan

Plats: Lunds domkyrka

fredag 07 maj

08:00 Morgonmässa

Plats: Domkyrkan, högkoret
Präst: Johan Tyrberg
Präst: Marcus Nylander
Musiker: Susannah Carlsson

Plats: Lunds domkyrka

09:00 Pilgrimsbön

Plats: Domkyrkan, kryptan
Samtal om dagens bibeltext kl. 09.20-09.50 i Liberiet.

Plats: Lunds domkyrka