act Svenska kyrkan – nytt namn på vad då?

Till dig som vill veta mer om Svenska kyrkans internationella arbete
– ideell, förtroendevald, anställd eller bara helt enkelt vetgirig.

9.30 Kaffe/te utan tilltugg
10.00 Välkommen – Inledande information
10.05 Morgonbön
10.20 Act Svenska kyrkan – mer än en insamlingsorganisation? Nicklas Fahlgren handläggare för internationella frågor, Kyrkokansliet i Uppsala
12.00 Lunch
13.00 Information om vänstift och vänstiftsrelationer och då särskilt om Lunds stifts
nya vänstiftsrelation nordöstra stiftet i Tanzania
14.00 Mässa i Domkyrkan

Anmälan till lomma.tornabarakontraktsrad@svenskakyrkan.se senast 8 maj
Torna Bara kontrakt bjuder på lunch.

Information: Madeleine Anderberg 046 211 79 30