Allsång med julsånger

Allsång med julsånger på Domkyrkoplatsen. Köp fika och sjung med!
Alla intäkter går till Act:s julinsamling.