Arvet från Bagdad

Diplomaten och författaren Ingmar Karlsson
Samlingen inleds med kaffe
Arr. Lunds domkyrkas vänner