Att vara människa – lokalt och globalt

Ansvarig: Mats Nyberg
Anne-Christine Hornborg, professor i religionshistoria med fokus på religionsantropologiska studier
Alf Hornborg, professor i humanekologi, antropolog med fokus på globala rättvisefrågor
Arrangörer: Lunds domkyrkoförsamling och Förbundet Kristen humanism