Baculus Deperditus högtidssammankomst

Ansvarig: Lena Sjöstrand
Tema: Kärlek
Föreläsare: Ulf Ellervik, professor i kemi vid Tekniska Högskolan i Lund
samt Universitetslektor Mia-Maria Hammarlin vid institutionen för kommunikation och medier.
S:t Laurentiikvartetten sjunger.