Baculus Deperditus

Ansvarig: Lena Sjöstrand
Baculus Deperditus årssammankomst.
Vad är då en människa – två föredrag om AI som möjlighet och gräns.
Gäster:
Elin Trägårdh, läkare och forskare inom nuklearmedicin och Christian Balkenius, professor i kognitionsvetenskap.

Fri entré