Barnvisning i kryptan

Tema: Gömda tecken
Om sten, stenhuggare och deras tecken
Välkommen till en visning i domkyrkans krypta.
Ingen föranmälan. Samling inne i Domkyrkan.
Lämpligt för barn från 5 år och uppåt.
Gratis.