Bilder från Lunds universitet

Ansvarig: Veronica Helm Andréasson
Fd rektor vid Lunds universitet Göran Bexell
Samlingen inleds med kaffe
Arr. Lunds domkyrkas vänner