Blek eld, konsthelgsprogram i utställningen

Plats: Domkyrkan, kryptan
Ansvarig: Lena Sjöstrand
Program
13.00 Benjamin Andersson visar utställningen
14.00 Eric Length visar utställningen
15.00 Annette Helmers cello
16.00 Lena Sjöstrand visar utställningen